Om Hallberg Wellness

Hälsocoach Emelie Hallberg

Hallberg Wellness arbetar för ökat hälsomedvetande hos företag och organisationer. I företaget finns en bred kompetens inom områden som bidrar till att skapa en bättre arbetsplats där alla kan trivas, växa och nå sin fulla potential.

Tidigare Uppdrag

 • Utbildning och coaching i hälsa, World Class Sweden
 • Utbildning i stresshantering, Bracco Imaging Group
 • Utbildning och föreläsningar i hälsa, Gymnastik och idrottshögskolan
 • Kursledare i stresshantering, lärare, föreläsare, Young Business Creative School
 • Utbildning och coaching i hälsa, SATS
 • Träningcoach, samtalsledare, kostcoach, Karolinska Institutet
 • Hälsocoach och träningscoach, Niana

Utbildning

 • Kandidatexamen med huvudområdet Folkhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet
 • Lärarexamen, inriktning folkhälsovetenskap, idrott och hälsa
 • Gruppledarutbildning i “Acceptance and Commitment Therapy, ACT – att hantera stress och främja hälsa”
 • Diplomerad kostrådgivare
 • SAFE Licensierad personligtränare
 • Coach, Coachcentrum Stockholm
 • Samtalsledare i motiverande samtal, Folkhälsoinstitutet
 • Certifierad gruppträningsinstruktör; box, core, body pump, spinning, aerobic