• Kraft i organisationen

  Ta dina medarbetare till en ny nivå

  • Lönsamhet
  • Utveckling
  • Energi
 • Positiv förflyttning livsstil

  Ökad effektivitet och motivation

  • Förhållningssätt
  • Träning
  • Kost

Hälsokartläggning

Halsokartlaggning

Kartläggning och individuell vägledning för positiv förflyttning i din livsstil.

Tjänster

Kurser & Föreläsningar

Kurser

Vi ger dig effektiva verktyg i stresshantering, kosthållning och fysisk aktivitet.

Tjänster

Hälsocoaching

Halsocoaching

Varaktig förändring i livsstil genom vägledning på grupp- eller individ nivå.

Tjänster

Om Emelie

Hälsocoach Emelie Hallberg

Det är fantastiskt att vara en del i att bidra till såväl organisationer som enskilda personers utveckling och livsstilsförändringar.

Hallberg Wellness ser det som ett stort förtroende som innebär ansvar, därför har vi satt relevant sakkunskap högt i det uppdrag vi åtar oss. Det skall också finnas en klar förutsättning för goda mätbara resultat.

Vi har alltid haft ett stort intresse för hälsorelaterade frågor och möjligheter, samt haft förmånen att se hur ett planerat arbete med dessa frågor får positiva effekter för såväl grupper som individer. Allt ifrån en energifylld vardag till att kunna prestera på topp när det krävs. Vårt fundament och de metoder vi använder bygger på god akademisk kunskap, forskning och erfarenheter på området.

En av Hallberg Wellness specialiteter är att arbeta efter vår egen metod S.E.T som står för

Skarp behovsanalys – Effektiva åtgärder – Tydlig uppföljning.